platba předem bankovním převodem dobírka PayPal faktura Fesch & Pfundig in deutsch Fesch & Pfundig in english for Great Britain with British pounds as a second currency Fesch & Pfundig pro Českou Republiku s koruny druhou měnou Fesch & Pfundig für die Schweiz mit Schweizer Franken als Zweitwährung Fesch & Pfundig in english with US Dollar as a second currency
Ochrana osobních dat:

Vážíme si Vašeho zájmu o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže si prosím přečtěte bližší informace ohledně zacházení s Vašemi osobními údaji.

 • Sběr, zpracování a využívání osobních údajů

  Naše stránky můžete navštívit i bez udání údajů ohledně vaší osoby. Ukládáme - i když se návštěva uskuteční popř. prostřednictvím newsletter- pouze přístupová Server-Logfile, jako např.:

  • název požadovaného souboru
  • vaše IP-adresu
  • datum a čas načítaní
  • převedené množství dat
  • název vašeho poskytovatele internetových služeb

  obsahuje a načítání dokumentuje.
  Tyto přístupové údaje se používají pouze za účelem zajištění bezporuchového provozu webové stránky, vyhodnocování a ke zlepšení naší internetové prezentace. To je v souladu s čl. 6 odst.1 věta. 1 pís. b DSGVO ochranu našich v kontextu rovnováhy Zájmy nadřazených oprávněných zájmů, zachovaní našeho kontexu vážení zájmů, které převyšují oprávněné zájmy naší prezentace. Shromážděné údaje budou nejpozději sedmi dní po skončení vaší návštěvy našich webových stránek smazány.

 • Hostingové služby třetí strany

  V rámci zpracování v našem zastoupení poskytovatel třetí strany nám poskytuje služby pro hostování a zobrazování webových stránek. To je chránit naše v kontextu rovnováhy zájmů prvořadými oprávněnými zájmy správnou prezentaci našich webových stránek. Veškeré údaje získané v rámci používání této webové stránky, nebo ve formulářích poskytnutých pro tento účel v on-line obchodě, jak je popsáno níže, bude zpracována na svých serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámečku vysvětleném zde.
  Tento poskytovatel služeb sídlí v zemi Evropské Unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 • Shromažďování a používání dat
  pro plnění smlouvy a otevření účtu zákazníka

  Osobní údaje shromažďujeme, když nás kontaktujete v rámci objednávky, když nás kontaktujete (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailul) nebo při otevření zákaznického účtu dobrovolně sdělíte.
  Povinná pole budou označeny jako taková, protože tyto údaje jsou povinné pro plnění smlouvy, neboli k upravení vašeho kontaktu nebo otevření zákaznického účtu a bez těchto údajů nelze objednávku a/ nebo otevření zákaznického účtu uskutečnit, respektivě bez nich vás nemůžeme kontaktovat. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět na příslušných vstupních formuláří.
  Budeme používat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souladu s čl. 6 odst.1 věta. 1 pís. b DSGVO pro plnění smlouvy a zpracování vašich požadavků.Po ukončení smlouvy nebo zrušení vašeho zákaznického účtu, vaše data budou nepřístupné pro další použití a po uplynutí daňové a stanovené obchodní skladovácí lhůty, musí být odstraněny, pokud jste výslovně nesouhlasil s dalším používáním vašich dat a nebo si vyhrazujeme právo na další využití dat, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.
  Vymazání účtu zákazníka je kdykoli možné a může být provedeno buď zprávou k níže popsané možnosti kontaktu, nebo prostřednictvím určené funkce na účtu zákazníka.

 • Přenos dat

  Pro plnění smlouvy, v souladu s s čl. 6 odst.1 věta. 1 pís. b DSGVO Vaše údaje předáme přepravní společnosti odpovědné za doručení, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží.
  V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si zvolíte během procesu objednávky,dáváme pro vypořádání plateb, shromážděné platební údaje do banky pověřené platby a nebo od nás pověřeného poskytovatele služeb dále nebo vybrané platební službě. Někteří z vybraných poskytovatelů platebních služeb tyto údaje shromažďují sami, pokud si vytvoříte účet u nich. V takovém případě se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb s údaji o přístupu během procesu objednávky.
  V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

 • E-Mail-Newsletter
  Reklama prostřednictvím e-mailu(v rámci registrace newsletteru)

  Pokud jste se zaregistrovali zvlášť k odběru newsletteru, používáme tyto údaje nezbytné pro tento účel nebo odděleně, které nám poskytnete, pravidelně vám zašleme e-mailový newsletter dle Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst.1 věta. 1 pís. b DSGVO .
  Můžete se odhlásit z Newsletteru kdykoli, a může být provedeno buď prostřednictvím zprávy na níže uvedenou volbu kontaktů, nebo prostřednictvím Odkazu uvedeném v Newsletteru.
  Po zrušení registrace smažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasil s dalším používáním vašich dat, nebo si vyhrazujeme právo na rozsáhlejší využívání dat, které je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.

 • Integrace Trusted Shops Trustbadge

  Prohledněte si naší schvalovací pečeť kvality a důvěry Trusted Shops a shromážděné recenze, stejně jako nabídku důvěryhodných Trusted obchodů pro kupující po vaší objednávce, je na této webové stránce uvedeno Trusted Shops Trust Badge.
  To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu zvažování zájmů, v optimálním marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO. Trustbadge a inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.
  Při volání služby Trustbadge webový server automaticky ukládá takzvaný soubor protokolu serveru Server-Logfile, například vaší IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a žádající Poskytovatele (přístup k datům), které obsahuje a zdokomentuje. Tyto přístupové údaje nebudou vyhodnoceny a nejpozději do sedmi dnů po ukončení návštěvy stránky automaticky přepsány.
  Další osobní údaje budou předány pouze do Trusted Shops, pokud by jste tomu dali souhlas, rozhodnete se po dokončení objednávky pro použití produktů Trusted Shops nebo již jste registrováni k použití. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi Vámi a Trusted Shops

 • Cookies

  Aby návštěva našeho webu byla atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, používáme tzv. Cookie na různých stránkách.
  To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, s cílem optimalizovat prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO.
  Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy na vašem zařízení
  Cookies, které používáme, jsou smazány po ukončení prohlížeče, tedy po zavření prohlížeče (tzv. Cookies relace).
  Při přihlášení k účtu zákazníka aktivujte funkci "zůstat přihlášeni", zůstane ve vašem přístroji cookie a umožňuje nám, aby Váš prohlížeč při příští návštěvě vás poznal (trvalé soubory Cookie) a automaticky přihlásil. Tento trvalý soubor cookie můžete smazat kliknutím na tlačítko "LOG OUT/odhlásit".

  Dobu ukládání lze nalézt v přehledu nastavení cookie ve vašem webovém prohlížeči.
  Můžete nastavit váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučení přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně.
  Jednotlivé prohlížeče se liší ve způsobu, jak spravuje nastavení souborů Cookie.To je popsáno v nabídce nápověda každého prohlížeče, který vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie.Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:

  Nepřijetím souborů cookie relace, je omezena funkčnost našich webových stránek.

 • Možnosti kontaktu a vaše práva

  Jako postižený máte následující práva:

  • v souladu s článkem 15 GDPR, právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v plném rozsahu
  • v souladu s článkem 16 DSGVO právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo úplných osobních údajů uložených u nás
  • v souladu s článkem 17 DSGVO právo požadovat vymazání vašich uložených osobních údajů, které jsme u nás uložili, s výjimkou dalšího zpracování
   • pro výkon práva na svobodu projevu a informací
   • pro splnění právní povinnosti
   • z důvodů veřejného zájmu nebo/li>
   • k prosazení, vykonávání nebo obranu právních nároků
   je nutné
  • podle článku 18 DSGVO právo, požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
   • správnost údajů je od vás zpochybněna
   • zpracování je nezákonné, ale jeho smazání odmítnete
   • tyto údaje již nepotřebujeme, potřebujete však pro vznik, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
   • předložili jste námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 DSGVO
  • v souladu s článkem 20 GDPR právo, vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, obecném a strojově čitelném formátu obdržet nebo požádat o přenod na jinou odpovědnou osobu
  • v souladu s čl. 77 DSGVO právo, podat stížnost u orgánu dozoru. Obecně platí, že se můžete obrátit na orgán dozoru v místě trvalého bydliště, nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, v rámci zpráv, oprav, zablokování či vymazání dat jakož i zrušení uděleného souhlasu nebo i námitky vůči konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo na:

  Hans Lackermeier
  Schellenbruckplatz 2
  84307 Eggenfelden
  Tel: 0049 08721 120 383
  Fax: 0049 08721 120 345
  hans.lackermeier@fesch-pfundig.de

 • Právo vznést námitku

  Vzhledem k tomu, že zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, abychom ochránili naše oprávněné zájmy, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, můžete vznést námitky proti tomuto zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace.

  Po uplatnění vašeho práva vznášet námitky nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracovávání tvrzení, výkonu nebo obhajoby právní nároky slouží.

  To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Pak, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat za tímto účelem.